معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس گرجستان

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

عنوان پروژه: ساختمان سفارت ایران

موقعیت: تفلیس، گرجستان

معماری: ایرج کلانتری، مشاورین باوند

تیم طراحی: امیرحیسن لطفی، لیلا عشق زاده

سال: ۲۰۳۳ – ۲۰۰۷

مساحت: ۶۲۸۷ مترمربع

مساحت کف: ۵۸۷ مترمربع (سفارت)، ۴۵۰ مترمربع (بخش مسکونی سفارت)

مهندس عمران: بهروز حکیم

مهندس مکانیک: صابونچی و همکاران

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

معماری ساختمان سفارت ایران در تفلیس Memarlik.ir

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.