معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

عنوان پروژه: مجتمع باغ مسکونی ناژون اصفهان

موقعیت: ایران، اصفهان، ناژون

معماری: الهام گرامی زاده، احسان حسینی

تیم طراحی: محمد حسین منشعی

سال: ۲۰۱۱ – ۲۰۱۳

مساحت سایت: ۴۵۰ مترمربع

مساحت ساختمان: ۱۳۰۰ مترمربع

مشاور سازه: مهندس محمد نجفی

مشاور مکانیک: مهندس حمیدی

مشاور برق: مهندس خوش نظر

جوایز: رتبه ی دوم جایزه معمار سال ۱۳۹۲

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان، دیاگرام وبرش های مجتمع مسکونی ناژون

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

پلان معماری مجتمع مسکونی ناژون اصفهان Memarlik.ir

استودیو طراحی سفید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.