معماری ساختمان اداری نارنجستان به همراه پلان

معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

نام پروژه : ساختمان اداری نارنجستان

موقعیت: تهران – پاسداران – نارنجستان ۳

معماری: پیمان میدانی، بهزاد آیتی

تیم طراحی: عادل عشقی، محبوبه یوسفی خواه، محسن حق پرست، اندیشه غفرانی

سال : ۲۰۱۲ – ۲۰۱۴

مساحت سایت: ۲۰۹ مترمربع

مساحت ساختمان: ۱۰۴۴ مترمربع

مشاور سازه: مهندس امین عبدی

مشاور برق: مهندس بهتاش آیتی

مشاور برق: مهندس علی اژدری

شرکت سازنده: بعد چهارم

مدیر پروژه: مهدی جمالی

تیم اجرا: فرزین رحمانی، حمید گل پری، حسین بخشی

جوایز: نشان افتخار در جایزه معمار در بخش ساختمان های عمومی ۱۳۹۳

معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

پلان معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

پلان معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir پلان معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

پلان معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir پلان معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir معماری ساختمان اداری نارنجستان Memarlik.ir

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.