طراحی مدرن دندانپزشکی ظفر

طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی ظفر

    

معماری: رنا دیزاین

معمار مسئول: رضا نجفیان

موقعیت: ایران، تهران

سال طراحی : ۲۰۱۳

سال اجرا: ۲۰۱۳

متراژ: ۸۰ مترمربع

  

دندانپزشکی ظفر پاک، پویا و پوشیده در لفافی سپید. ترکیبی با شکوه از آنچه در ذهن کاربر تصویرگر آرامش و شفا است، ایده اصلی طراحی داخلی دندانپزشکی ظفر را شکل داده است؛ پروژه ای به مساحت ۸۰ مترمربع واقع در خیابان دستگردی که طی چهار ماه نامتوالی به انجام رسیده است. خلق فضایی که احساس آرامش و پاکیزگی را در عین دوری از رخوت و سکون در ذهن مخاطبان بیدار سازد از نخستین اولویت های طراحی این پروژه بوده است. فرآیند شکل یابی فضا، با حذف دیوارها و جداکننده های موجود و افزودن لفافی سپید گون بر جداره های موجود و شکل بخشیدن به آن آغاز می شود؛ لفافی که کلیه فضاهای طرح را در برگرفته و چون بومی، عناصر فضا بر آن نقش یافته اند. هندسه حاکم بر طرح با بهره گیری از الگویی یکسان برای شکل دهی به اجزا، از شکاف های نورپردازیِ شکل یافته بر سقف تافرم های نشسته بر جایگاه مبلمان، بیانی همگون و یک دست را در کلیه فضاها به ارمغان آورده است. خطوط افقی، که از درنگِ ورودی، حرکتی سیال بر جداره ها را تداعی می کنند، به تدریج با تابی ظریف، طاقچه های نورپردازی، مبلمان فضای انتظار و پذیرش را شکل می دهند. دگردیسی متناوب این منحنی ها، که گاه خطوطی نشسته بر جداره و گاه احجامی برجسته اند، در هر نقطه از فضا مخاطب را با طیفی وسیع از ترکیبات بصری مواجه می نماید؛ آنچه در ابتدای ورود چون خطی صاف به نظر می رسد، گامی آنسوتر به قامت حجمی مواج رخ می نماید. قفسه ها، کمدها و سایر اجزای جنبی، در ترکیبی هماهنگ با هندسه حاکم بر فضا در جداره ها ادغام شده اند، تا آنجا که دریچه های سیستم تهویه مطبوع نیز با پیروی از هندسه حاکم بر طرح، ساختی ویژه یافته اند. ارتفاع محدود سقف و ابعاد کوچک فضـــا در میان رنگ سپیـــد جداره ها و خاکستری خنثی سطوح افقی پنهـان شده اند تا ادراکی مطلوب تر از حــس فضا را برای کاربران به ارمغان آورند. در فضای انتظار، حضور رنگ مایه های خنثی، بستری است برای تأکید بر رنـگ هایی که کاربران با حضورشان به فضـا هدیه می کنند. این سکوت بصری، در اتاق های معاینه با حضورِ رنگ سبزی با طـراوت و آرامش بخش جایگزین گشته است.

پلان، دیاگرام و …

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.