طراحی بی نظیر مجتمع مسکونی 911

مجتمع مسکونی ۹۱۱ – رتبه دوم جایزه معمار ۹۴

عنوان پروژه: مجموعه مسکونی ۹۱۱
آدرس: تهران، بلوار اندرزگو
شرکت مشاوره: دفتر معماری قماشچی
معمار مسئول: عبدالرضا قماشچی
همکارطراحی: حامد حاجی غلامی

سال: ۹۱ -۹۴

مساحت سایت: ۲۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۴۰۰ مترمربع

مشاور سازه: رضا زحمتکش حصاری

مشاور تاسیسات مکانیکی: ژوبین هاشم وند

مشاوره تاسیسات الکتریکی: ایمان مستمری

مهندسین ناظر: عبدالرضا قماشچی، حامد حاجی غلامی / صامت

عکاس: شاهین اکبری خرازی

جایزه: رتبه دوم جایزه معمار در بخش مسکونی-آپارتمانی، سال ۱۳۹۴

ساختمان مسکونی ۹۱۱ در زمینی با عرض کم و کشیده با دسترسی شمال و جنوب˓ در هشت طبقه ساخته شده ˓ البته پنج طبقه مسکونی˓ دو طبقه پارکینگ و یک طبقه خدمات و سالن اجتماعات ساخته شده است. درخواسته کار فرما مبنی بر تنظیم چهار واحد با ابعاد و خصوصیات متفاوت˓ چالش گروه طراحی در گزینه های متنوع شد پس از بررسی امکانات و محدودیت های پروژه˓ چیدمان واحدها طوری صورت گرفت که دو واحد دوبلکس با ابعاد بزرگتر در سه طبقه بالا با نورگیری در دو جبهه شمال و جنوب و دو واحد دوبلکس کوچکتر در طبقات اول و دوم در جبهه شمال و جنوب به صورت مجزا قرار گیرند.

پیش و پس آمدگی دیوارها و حجم ها و هدایت آنان به بطن پروژه˓ ایجاد نور و سایه با شکاف در پوسته ها˓ تعریفی متفاوت از تراس با استقرار در نقاط داخلی بنا˓ جدا کردن تراس ها از فضای بیرونی برای ادغام فضای سبز با درون˓ تراس های گشوده به آسمان مستقر در طبقات چهارم و پنجم مجاور فضای خصوصی و عمومی˓ کاهش کنتراست در سیمای بیرونی با انتخاب مناسب رنگ و بافت عناصر، با توجه به عملکرد  پاره ای از فضاها برای ارائه آثار تجسمی این مکان فراهم شد که در طراحی حجم و پوسته خارجی از نورهای غیر مستقیم استفاده و در نهایت حجمی نسبتا صلب با کالبدی درون گرا طراحی شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.